Žemiausia pasiūlymo kaina nepateisina Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų

Mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia perkančiųjų organizacijų nuo pareigos laikytis įstatymų, o Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai gali tapti priežastimi grąžinti neteisėtai panaudotą ES paramą.

Tokį sprendimą priėmė Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėja AB „Panevėžio keliai“ ieškinį Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl galimai netinkamai vykdytų pirkimų procedūrų ir konkurso dalyvių teisių pažeidimo.

Teismo nuomone, Viešojo pirkimo komisijos pripažinimas, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus remiantis faktais ir duomenimis, kurie atsirado pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, reiškia Viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtinto skaidrumo bei lygiateisiškumo principų pažeidimą (VPĮ 3 str.) ir gali būti pagrindas išlaidas pripažinti nepagrįstomis bei grąžinti į fondus, iš kurių jos gautos.

Panevėžio apygardos teismas pripažino, kad pirmuoju numeriu į preliminarią pasiūlymų eilę įtrauktas potencialus rangovas UAB „Kauno keliai“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Žemiausia pasiūlymo kaina, teismo nuomone, nėra priežastis neatsižvelgti į svarbiausias viešuosius pirkimus reglamentuojančias įstatymo nuostatas.

„Panevėžio apygardos teismo sprendimas – bene pirmasis šalies teismų praktikoje, kur pripažįstama reali grėsmė prasti ES paramą, jeigu viešųjų pirkimų procedūros bus pažeistos.

Viešojo pirkimo skaidrumas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, kadangi vykdytini darbai yra finansuotini ES fondų lėšomis ir skirti visuomenės poreikiams tenkinti“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ atstovė ryšiams su visuomene Rasa Čepienė.

Ginčo objektu tapęs projektas „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ yra įtrauktas į 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės valstybės projektų sąrašą. Projektui skirtas finansavimas – 7,098 mln. Lt.

Supaprastintą atvirą konkursą Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimo bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymo projektavimo ir statybos darbams pirkti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbė 2010-05-05. Vokai su pasiūlymais buvo atplėšti 2010-05-19. Atmetus netinkamus pasiūlymus, 2010-06-14 buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmuoju numeriu įtrauktas pasiūlymas tiekėjo, kuris, kaip pripažino teismas, neatitiko net minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

„Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą“, – teigiama ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Teismo nuomone, racionalus lėšų panaudojimo tikslas (mažiausia kaina) nepateisina Viešųjų įstatymo principų pažeidimų. Tai yra, mažiausia pasiūlymo kaina negali būti argumentas pasirinkti tiekėją, kuris neatitinka kitų konkurso sąlygų reikalavimų.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.