Rokiškio rajono savivaldybės ir rangovų ginčas persikels į teismą

Rokiškio rajono savivaldybėje – precedento nuturintys viešųjų pirkimų įstatymo ir teisės aktų, reglamentuojančių ES lėšomis finansuojamų projektų vykdymą, pažeidimai.

Dėl nežinomų priežasčių Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, nepaisydama pateiktų dokumentų trūkumų, paskelbė konkurso laimėtoju bendroves, kurios kitų tiekėjų nuomone, neturi tinkamos kvalifikacijos tokį projektą įgyvendinti.

Be to, savivaldybės administracija vykdydama konkurso procedūras šiurkščiai pažeidė savo pačių nustatytas konkurso sąlygas ir Viešųjų pirkimų įstatymą, trukdydama kitiems konkurso dalyviams apginti savo teisėtus interesus teisme.

Keturių Rokiškio rajono gyvenviečių kompleksinės infrastruktūros plėtros techninių projektų ir rangos darbų pirkimo konkursas buvo paskelbtas 2010 02 24. Nustatytu laiku, 2010 03 09 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimas. 2010 03 29 AB „Panevėžio keliai“ gavo Rokiškio rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko Aloyzo Jočio pasirašytą raštą dėl pasiūlymų preliminariosios eilės sudarymo. Tiekėjai buvo pasiskirstę sekančiai:

  1. UAB „Rokiškio apdaila“ ir UAB „Henvida“.
  2. AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“.
  3. UAB „Hidrostatyba“.
  4. UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Biržų ranga“.

2009 04 02 AB „Panevėžio keliai“ kartu su jungtinės veiklos partneriu AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikė konkurso organizatoriui pretenziją dėl pirmuoju numeriu eilėje įtrauktų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų.

2010 04 06 Rokiškio rajono savivaldybės administracija konkurso dalyvių pretenziją atmetė.

2010 04 07, nelaukiant Viešųjų pirkimų įstatyme bei konkurso sąlygose numatyto 10 dienų termino, per kurį pretenzijas pareiškę konkurso dalyviai gali ginti savo teises teisme, reikalaujamos kvalifikacijos neturintys rangovai – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios UAB „Rokiškio apdaila“ ir UAB „Henvida“ – buvo paskelbti konkurso laimėtojais ir pakviesti pasirašyti sutartį.

VĮ „Registrų centras“ duomenimis, konkurso laimėtojos yra Rokiškio rajono savivaldybėje  registruotos statybos įmonės. UAB „Rokiškio apdaila“ vadovauja direktorius Virginijus Rimša, valdybos pirmininkė – Aldona Aleksejeva, valdybos nariai – Vidas Gervė ir Antanas Bulovas. UAB „Henvida“ direktorius – Henrikas Jasinevičius.

„Pateikėme dar vieną pretenziją, nes tokią ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką numato įstatymai.  Tikimės, kad minėtas klaidas konkurso organizatoriai padarė netyčia ir nedelsiant jas ištaisys“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ atstovė ryšiams su visuomene Rasa Čepienė.

Rokiškio savivaldybės administracijos, kaip perkančiosios organizacijos veiksmus organizuojant šį konkursą įvertins ir ES lėšomis planuojamos finansuoti priemonės įgyvendinančioji institucija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“– bei už šią priemonę atsakinga LR Vidaus reikalų ministerija.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija yra pateikusi paraiškas ES Sanglaudos fondo paramai gauti. ES paramos lėšų prašoma keturiems projektams: „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ bei  „Kompleksinis Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“. ES parama gali siekti per 90 procentų projektų išlaidų.

Šie Rokiškio rajono bendruomenei itin reikšmingi projektai dėl neteisėtų savivaldybės administracijos veiksmų gali būti iš viso neįgyvendinti, nes ES lėšomis finansuojami tik tie projektai, kurie vykdomi nepažeidžiant konkursų dalyvių lygiateisiškumo principų, kuriuos reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.