Prasidėjo oficialaus siūlymo supirkti PST akcijas įgyvendinimas

Šiandien, 2010 m. rugsėjo 29 d., prasidėjo AB „Panevėžio keliai“ pateikto privalomojo oficialaus siūlymo supirkti likusias AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) akcijas įgyvendinimas.

Akcijos superkamos po 4,45 Lt. Supirkimas tęsis 30 kalendorinių dienų ir baigsis 2010 m. spalio 28 d. Oficialus siūlymas bus įvykęs arba neįvykęs, priklausomai nuo to, ar į siūlymą atsilieps akcininkai.

„PST valdymui mes, kaip akcininkai, turime pakankamai teisių ir į šį pasiūlymą žiūrime tik kaip į prievolės įgyvendinimą. Supirkimas vykdomas ne verslo tikslais, o vykdant teismo sprendimą“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas. AB „Panevėžio keliai“ šiuo metu valdo 49,78 proc. PST akcijų.

PST įstatinis kapitalas yra 16 350 000 litų. Jis padalytas į 16 350 000 paprastųjų vardinių akcijų. Nominali akcijos vertė – 1 litas. PST paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į  NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu numatoma supirkti  8 189 568 paprastąsias vardines akcijas, jeigu akcininkai norės jas parduoti.

„Smulkieji akcininkai turi teisę patys nuspręsti, pasinaudoti, ar ne šiuo pasiūlymu, nes parduoti akcijų neprivaloma. PST akcijos yra likvidžios, turi pakankamą paklausą vertybinių popierių biržoje, – sakė bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Rasa Čepienė. – Mūsų bendrovė yra įpareigota pasiūlymą pateikti, bet akcininkai neprivalo į jį atsiliepti. Jie turi teisę likti bendrovės dalininkais“.

Kaip jau buvo skelbta, 2010-09-23 LR Vertybinių popierių komisija (VPK) patvirtino AB „Panevėžio keliai“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo supirkti likusias PST akcijas cirkuliarą.

AB „Panevėžio keliai“ oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti likusias PST akcijas VPK teikė vadovaujantis 2008 m. lapkričio 19 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimu, kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi liko nepakeistas. Minėta nutartis AB „Panevėžio keliai“ ir 7 fizinius asmenis įpareigojo LR Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų siūlymą supirkti likusias PST akcijas. Vadovaujantis akcininkų susitarimu, oficialųjį siūlymą įgyvendina AB „Panevėžio keliai“.

Vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymu, oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po VPK sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.