Policininkus – į gatvę, o pelningas rinkas – privačioms struktūroms

Milijardą iš „šešėlio“ pasiryžusi ištraukti Vyriausybė nenori, kad Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) gautų papildomų pajamų už teikiamas komercines apsaugos tarnybos paslaugas.

Iki 2011 metų pabaigos reorganizavus departamentui priklausančios Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ darbą, bus atleista per 400 pareigūnų ir valstybės tarnautojų, gatvėse sumažės patrulių, o biudžetas neteks dešimčių milijonų litų pajamų. Profesinės sąjungos yra įsitikinusios, kad tokioms reformoms laikas yra netinkamas, o reformos rezultatai naudingi tik privačioms struktūroms.

„Tai – šalies vidaus saugumo klausimas, nes policijos patrulių, kurių šiandien dalis priklauso „Vyčio“ rinktinei, gatvėse nebeliks, o steigti naujas darbo vietas, kurios kompensuotų dėl reformos išretėjusias policijos gretas, nėra finansinių galimybių“, – sakė Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareigūnų respublikinės profesinės sąjungos (VRSPS) pirmininko pavaduotojas Vladas Sanda.

Profesinės sąjungos vadovė Loreta Soščekienė planuojamoje likvidacijoje nemato ir ekonominio efekto: „Policijos departamentas neteks nuo 25 iki 30 mln. litų pajamų, kurias per metus gauna už komercinės apsaugos paslaugas, reikės atleisti 428 darbuotojus ir jiems išmokėti per 4,5 mln. Lt kompensacijų“.

Pareigūnų teisių gynėjams peršasi logiška išvada, kad bemaž ketvirtadalį šalies komercinės apsaugos rinkos užimanti valstybinė struktūra Vyriausybės sprendimu bus iš šitos veiklos dirbtinai eliminuota, o jos vietoje netrukus atsiras privačios apsaugos tarnybos: „Valstybė nesugeba tinkamai finansuoti savo pačios deleguotų funkcijų, bet pjauna vištą, dedančią auksinius kiaušinius. Kai savanoriškai atsisakoma rentabilios veiklos, sunku būtų įžvelgti kitą priežastį, nei galimą komercinių struktūrų įtaką priimant tokius sprendimus“.

Reorganizacijai pasmerktos „Vyčio“ rinktinės pagrindinė veikla – valstybinių objektų (užsienio šalių ambasadų, konsulatų ir pan.) apsauga, o komercinės apsaugos paslaugos teikiamos papildomai ir iš dalies kompensuoja viešąją tvarką užtikrinančių policijos patrulių stygių. Kaimiškose vietovėse vienas iš dviejų viešosios tvarkos patrulių priklauso standartinėms policijos struktūroms, kitas – „Vyčio“ rinktinei, didžiuosiuose miestose „Vyčiui“ priklauso kas ketvirtas viešąją tvarką palaikantis patrulis. Iki metų pabaigos jų nebeliks.

Atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų – atlygintinų apsaugos paslaugų pagal civilinės teisės sandorius – Vyriausybė nutarė dar 2007 metais, įgyvendindama 2006 metais patvirtintą Lietuvos policijos sistemos plėtros programą.

Policija turi geriausiai išvystytą šalyje infrastruktūrą – žmoniškuosius, techninius, valdymo ir kitus resursus – kurių neturi nė viena privati saugos tarnyba. Policijos departamentas už funkcijas, kurių vykdymas valstybei papildomai nekainuoja, 2010 metais gavo 26,61 mln. Lt pajamų ir į valstybės biudžetą sumokėjo 2,95 mln. Lt mokesčių. 2009 metais šie skaičiai atitinkamai siekė 29,79 mln. Lt ir 3,63 mln. Lt, – kalbėjo Loreta Soščekienė.

Dalis gautų pajamų (apie 14,3 proc.) skiriama apsaugos veiklos funkcijos vykdymo išlaidoms padengti, likusios lėšos – pagrindinėms teritorinių policijos įstaigų policinėms funkcijoms vykdyti:  tarnybiniam transportui,  naudojamam viešajai tvarkai užtikrinti, pastatams ir patalpoms išlaikyti ir pan.

Teritorinių policijos įstaigų už apsaugos funkcijų vykdymą gaunamos pajamos iš dalies kompensuoja 2009–2010 metais sumažintus biudžeto asignavimus Policijos departamentui reikalingoms prekėms ir paslaugoms, kurie, palyginti su 2008 metais, mažėjo 51 mln. litų arba 40 procentų.

Šalies mastu beveik ketvirtadalis vykdomos apsauginės veiklos rinkos priklauso valstybiniam sektoriui, kurio padaliniai veikia visose 10 apskričių ir ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose bei kaimo vietovėse.

Reformos nesustabdžius, be apsaugos paslaugų liktų 14 Lietuvos vietovių (Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė, Širvintos, Prienai, Birštonas, Skuodas, Akmenė, Lazdijai, Varėna, Kalvarija, Rietavas, Šilalė, Zarasai) ir apie 1,4 tūkst. jose esančių objektų. Šiose vietovėse objektų apsaugą vykdo tik „Vyčio“ rinktinė, nes privačių saugos tarnybų ten nėra. Atėmus iš gyventojų galimybę pasinaudoti policijos teikiamomis apsaugos paslaugomis, neabejotinai sumažėtų tų vietovių gyventojų saugumas ir viešosios tvarkos palaikymo funkcijos įgyvendinimo efektyvumas.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.