Panevėžio regiono 94 uždaromi sąvartynai gali netekti ES paramos

Galimi viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai vykdant rangos darbų pirkimo konkursą UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ gali turėti negatyvių pasekmių: sąvartynų uždarymo projektas gali prarasti ES Sanglaudos fondo paramą. Iškyla pavojus, kad atliekų tvarkymo centras gali nebegauti ES paramos ir kitiems ateityje planuojamiems vykdyti projektams.

„Panevėžio regiono 94 sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą vykdanti UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, mūsų nuomone, neskaidriai vykdė viešųjų pirkimo procedūras ir sudarė išskirtines sąlygas vienam konkurso dalyviui, kas pažeidžia kitų dalyvių teises. Konkurso organizatorius ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) apie galimus įstatymų pažeidimus buvo informuoti raštu, tačiau mūsų pretenzijas atmetė. Esame priversti šią problemą spręsti teismo keliu“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ atstovė ryšiams su visuomene Rasa Čepienė.

ES lėšomis finansuojamų projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, kurios parengtos vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, labai aiškiai yra nurodyta, kad visi pirkimai, kuriuos vykdo perkančioji organizacija, be kita ko, turi būti organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Ta pati nuostata išsakyta ir kituose su projektų administravimu susijusiuose teisės aktuose.

Panevėžio regiono 94 sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo rangos darbų konkurse kvalifikacinę atranką sėkmingai praėjo UAB „Pireka“ ir Latvijos bendrovės „Būvalts R“ pasiūlymas. Nė viena šių kompanijų, sprendžiant iš viešojoje erdvėje pateikiamos oficialios informacijos, neturi nei patirties, nei specialistų, galinčių vykdyti tokios apimties ir sudėtingumo darbus, kurie numatyti projekte. Nepaisant to, bendras šių kompanijų pasiūlymas pirmuoju numeriu įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę. Tai reiškia, kad iš esmės rangos darbų konkursą laimėjo kompanijos, neturinčios teisės ir pakankamos kvalifikacijos vykdyti tokius darbus.

„Susidaro įspūdis, kad konkursas buvo rengtas konkrečiam rangovui, tai yra minėtam Lietuvos ir Latvijos kompanijų junginiui, nes būtent tam konkurso dalyviui buvo leista po pasiūlymų pateikimo termino pildyti pasiūlymą trūkstamais dokumentais, nepaisoma akivaizdaus kvalifikacijos pagrindimo nebūvimo“, – detalizavo Rasa Čepienė.

Projektas „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ yra įtrauktas į valstybinių projektų sąrašą, jam numatyta ES Sanglaudos fondo parama. Minėti ir kiti viešųjų pirkimo procedūrų pažeidimai sudaro prielaidas neskaidriai potencialių pirkėjų atrankai, riboja sąžiningą konkurenciją. Tai – ne tik privačių interesų, bet ir viešojo intereso, mūsų valstybės intereso pažeidimas.

„Sąlyginai jaunos perkančiosios organizacijos, šiuo atveju – UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, regis nesupranta, kad tokius pažeidimus fiksuoja Europos Audito Rūmai ir Europos Komisija, o pažeidimų atsiradimas reiškia, kad finansavimo ES lėšomis gali netekti ne tik vienas konkretus projektas, bet ir ateityje tos organizacijos planuojami vykdyti projektai. Mes jau turime Lazdynų tilto rekonstrukcijos projekto Vilniuje pavyzdį, kai dėl pažeidimų kituose projektuose ES paramą tilto rekonstrukcijai planuojama sumažinti net 34 mln. Lt“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ atstovė.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.