Panevėžio miškų urėdijoje įsibėgėja miškingumo didinimo programa

Panevėžio miškų urėdija 2002 metais į miškų priežiūrą, apsaugą ir atkūrimą investavo 4 milijonus 96 tūkstančius litų.

„Lietuvoje yra patvirtinta miškingumo didinimo programa, kurią vykdo ir mūsų urėdija. Tai reiškia, kad investicijos į mišką nuolat didės“, – sakė Panevėžio miškų urėdijos urėdas Daugirdas Lukoševičius.

Vykdydama šią programą urėdija planuoja 8,5 hektarais padidinti medelyno plotą (dabar – 45 hektarai).  Tai leistų įdiegti tinkamą sėjomainą ir išsiauginti  pakankamą kiekį geros kokybės sodmenų miškams atkurti ir įveisti.

Vykdant miškų atkūrimą ir įveisimą labai svarbus dirvos paruošimas. Tuo tikslu nupirktas naujas „Valtra Valmet“ traktorius ir freza. Medelyno daigynuose planuojama įdiegti kilnojamą laistymo sistemą.

„Nuo šių metų pradžios daugelyje girininkijų be aiškios priežasties pradėjo džiūti įvairaus amžiaus eglynai. Pirminiais duomenimis, džiūsta praėjusiais metais labiausiai nuo sausros ir kenkėjų nukentėjęs miškas. Jeigu tokios tendencijos išliks, sodmenų poreikis bus dar didesnis“, – sakė urėdas.

Vykdant rekreacinių objektų priežiūrą, Panevėžio miškų urėdija šiemet ketina įrengti penkias naujas poilsio aikšteles bei pažintinį taką Krekenavos girininkijoje. Rekreacinių objektų įrangai bei priežiūrai planuojama skirti apie 70 tūkstančių litų.

Šiais metais numatoma pastatyti apie 100 kelio užtvarų, kurie bus naudojami pavasarį ir rudenį pažliugusiems keliams uždaryti, o vasarą, padidėjus gaisrų pavojui, lankytojų srautui miškuose mažinti.

2003 metais urėdija planuoja suremontuoti ir pagerinti 300 kilometrų miško kelių. Iš viso Panevėžio miškininkai eksploatuoja apie 650 kilometrų kelių.

Panevėžio miškų urėdijos bendras administruojamas plotas siekia 79,4 tūkstančio hektarų. Iš jų – 39,8 tūkstančio hektarų valstybinių miškų, 13,1 tūkstančio hektarų privatizuotinų ir 26,5 tūkstančio hektarų privačių miškų.

Panevėžio apylinkėse vyrauja minkštųjų lapuočių medynai, užimantys 48 procentus visų urėdijos administruojamų miškų. 45 procentus miškų sudaro spygliuočiai, 7 procentus – kietieji lapuočiai.

Brandžių medynų plotas sudaro beveik 8 tūkstančius hektarų, tai yra daugiau kaip penktadalį visų miškų.

Urėdijos pajamos praėjusiais metais sudarė beveik 12 milijonų litų, didžioji dalis – beveik  10 milijonų – iš medienos pardavimo. Už 1,34 milijono litų suteikta transporto paslaugų, pajamos iš sodmenų realizacijos siekė 146,1 tūkstančio litų, iš medžioklės – 210,9 tūkstančio litų.

1,63 milijono litų pajamų gauta iš medienos eksporto: urėdija eksportuoja popiermedžius į Švediją įmonei „Tyloskog“ ir  į JAV įmonei „Baltik Forest LLC“. Popiermedis  naudojamas kaip žaliava celiuliozės pramonėje, o Lietuvoje celiuliozės gamybos įmonių nėra. Švedijos ir JAV įmonėms realizuota 22 tūkstančiai kubinių metrų medienos.

Iš viso realizuota 157,2 tūkstančio kubinių metrų medienos. Pagal rangos sutartis medienos ruošos darbus urėdijoje atliko 16 rangos įmonių. Dėl medienos pardavimo buvo sudarytos sutartys su 55 Lietuvos įmonėmis.

Panevėžio miškų urėdija, kurią sudaro 15 girininkijų, praėjusiais metais įvykdė visas valstybės skirtas užduotis miškui prižiūrėti ir atkurti. Per metus genetiniuose draustiniuose bei sėkliniuose medynuose buvo surinkta 1250,3 kilogramo sėklų.

Urėdijos medelynas-daigynas pernai kitoms urėdijoms pardavė 1,064 milijono sodmenų. Privačių miškų savininkams parduota 100 tūkstančių sodmenų, o urėdijos reikmėms sunaudota 1,481 milijono sodmenų.

Siekiant išauginti kuo daugiau standartinių sodmenų, nupirktas traktorius „Valtra Valmet“, purkštuvas, kultivatorius, nauja tvora aptverta 5,9 hektarų medelyno teritorija.

2002 metais urėdijoje pasodinta 276,3 hektaro miško želdinių: miškas atkurtas 214,3 hektaro plote ir įveista 62,2 hektaro miško žemės ūkiui netinkamose žemėse. Miško atkūrimui ir įveisimui išleista 703,7 tūkstančių litų. Želdinių apsaugai nuo žvėrių išleista 99 tūkstančiai litų.

Miško sanitarinė apsauga urėdijai atsiėjo 29,5 tūkstančio litų. Pagaminta ir iškelta 395 inkilai paukščiams, aptverta 30 skruzdėlynų, miškuose išdėstyta 110 feramoninių  gaudyklių, 76,9 tūkstančio litų išleista priešgaisrinei apsaugai užtikrinti. Nepaisant kruopštaus darbo, urėdijos administruojamuose miškuose pernai kilo 49 gaisrai, kurių bendras plotas 13,4 hektaro.

Sausinamojo tinklo priežiūra buvo vykdoma 201 kilometrų griovių ruože. Krūmų šalinimas ir griovių šlaitų, griovių dugno valymas nuo sąnašų, pralaidų remontas atsiėjo 35,5 tūkstančio litų.

Kelių statybai, priežiūrai ir remontui išleista 382,7 tūkstančio litų.

Aplinkosauginių ir rekreacinių objektų tvarkymas urėdijai atsiėjo 28,45 tūkstančio litų.

Laukinės gyvūnijos gausinimui ir apsaugai buvo skirta 34,6 tūkstančio litų (žvėrių šėrimas, biotechninės priemonės, drebulių nuleidimas žiemą).

2001 metais urėdijai suteiktas FSC miškų tvarkymo sertifikatas. Švaraus ir subalansuoto miškų tvarkymo sąlygos, be kita ko, įpareigojo parengti cheminių medžiagų naudojimo mažinimo programą. Ši programa jau vykdoma. Be to, parengta vandens telkinių apsaugos, dirbant miškų ūkio darbus, atmintinė, kuri įpareigojo visose kirtavietėse prie griovių ir vandens telkinių palikti apsaugines miško juostas.

Urėdija ir toliau aktyvina ryšius su visuomene. Miško kirtimų apimtys 2003 metams bei urėdijos projektuojamos pagrindinių kirtimų apimtys iki 2007 metų buvo svarstomos su bendruomenių atstovais ir į motyvuotus bendruomenių reikalavimus buvo atsižvelgta.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.