Nacionalinis susitarimas: darbo santykiai nesikeis, mokesčiai nedidės, nemažės bazinis atlyginimas, pensijų klausimas lieka atviras

Socialinius neramumus šalyje sukelia ne profesinės sąjungos, o neprognozuojami Vyriausybės veiksmai. Nacionalinio susitarimo pasirašymas suteiks naujų saugiklių, siekiant užtikrinti ekonominį šalies gyventojų saugumą.

Tokią išvadą po ilgų diskusijų dėl Nacionalinio susitarimo projekto galutinės redakcijos padarė Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos (LPSK) valdyba. Balsų dauguma buvo nuspęsta patvirtinti dokumento projektą ir drauge su kitais socialiniais partneriais jį pasirašyti.

„Nacionaliniu susitarimu Vyriausybė įsipareigoja dokumento galiojimo laikotarpiu iki 2011 metų be LR Trišalės tarybos pritarimo nekeisti darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, nemažinti pareiginių algų, taikomų valstybės valdymo ir biudžetinio sektoriaus darbuotojams, bazinio dydžio, nedidinti jau galiojančių mokesčių tarifų ir neįvesti naujų mokesčių, iki 2010 m. rugsėjo 1 d. išlaikyti 9 procentų lengvatinį PVM tarifą šildymui“, – derybose pasiektus rezultatus, paliesiančius daugelį šalies gyventojų  įvardijo per 70 tūkstančių samdomų darbuotojų, tarp jų ir valstybės tarnautojų, interesams atstovaujančios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas.

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestis iki 2011 metų nebegalės būti mažinamas. Nacionaliniame susitarime išliko nuostata laikinai, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestį sumažinti vidutiniškai 8 procentais, tačiau ji buvo įgyvendinta jau liepos mėnesį.

„Ne visi susitarimo teiginiai mums priimtini, tačiau siekiant užtikrinti valstybės politinį ir ekonominį stabilumą, išvengti galimų masinių neramumų, manome, kad šį dokumentą būtina pasirašyti ir juo vadovautis“, – sakė Artūras Černiauskas.

Nacionaliniame susitarime numatyta galimybė didinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą 2 procentiniais punktai, tačiau ši priemonė yra kraštutinė.

„Padidinti „Sodros“ įplaukas yra efektyvesnių būdų. Pavyzdžiui, remiant naujų darbo vietų kūrimą. Socialinių partnerių dalyvavimas Saulėtekio komisijos darbe, kas numatyta susitarime, ES paramos skyrimo procedūrų supaprastinimas turės teigiamos įtakos verslo aplinkai, naujų darbo vietų kūrimui, o taip pat ir „Sodros įmokoms“, – kalbėjo LPRK vadovas.

Pensijų klausimas Nacionaliniame susitarime nebus išspręsta. Profesinių sąjungų konfederacija mano, kad Vyriausybė neturi teisės priimti sprendimų vienašališkai ir mechaniškai karpyti išmokas: „Dėl konkrečių priemonių būtina tartis su senatvės pensijas ir kitas socialines išmokas gaunančiomis gyventojų grupių atstovais ir surasti optimalų sprendimą. „Sodros“ biudžeto subalansavimas yra labai svarbus, nes jis susijęs su labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių ekonominiu saugumu, todėl pensijos ir socialinės išmokos gali būti mažinamos tik diferencijuotai, nustatant ribinį jų dydį. Laikinai bendra valstybinio socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų socialinių išmokų suma vienam asmeniui neturėtų viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokamos išmokos, paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“.

Valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimo diferencijuotai iki 10 procentų poreikiui profesinių sąjungų konfederacija pritarė su sąlyga, kad nebus mažinamas darbo užmokestis, o profesinių sąjungų atstovai bus įtraukti į Saulėlydžio komisijos darbo grupę, kurios funkcija yra optimizuoti valstybės valdymo aparatą atsisakant dubliuojančių funkcijų.

Kaip pozityvi aplinkybė buvo įvardintas asocijuotų verslo struktūrų įsipareigojimas stengtis išlaikyti esamas darbo vietas ir ypatingą dėmesį skirti tam, kad asociacijų nariai sąžiningai mokėti mokesčius ir darbo užmokestį.

„Sritys, kurioms mes atstovaujame, socialiai yra labai jautrios, susitarimo išdavos palies daugelį šalies gyventojų. Sunku pritarti dokumentui, kuris gali pabloginti konkrečios srities darbuotojų padėtį. Kita vertus, dokumentą būtina pasirašyti. Pasirašę Nacionalinį susitarimą turėsime dar vieną instrumentą, padėsiantį bent iš dalies suvaldyti sunkiai prognozuojamus Vyriausybės veiksmus, tuo pačiu neatsisakydami ir profesinių sąjungų naudojamų tradicinių priemonių ginti savo narių interesus”, – sakė Artūras Černiauskas.

Dėl Nacionalinio susitarimo, kurį planuojama pasirašyti jau kitą savaitę, projekto LPSK valdyba balsavo antradienį, spalio 21 d. Už projektą balsavo 14 valdybos narių, prieš – 8, 2 susilaikė.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.