Kelyje Kupiškis-Utena atnaujintas kelio ruožas ir istorinis tiltas  

AB „Panevėžio keliai“ baigė vykdyti stambų susisiekimo infrastruktūros projektą, kurio metu valstybinės reikšmės krašto kelyje Kupiškis–Utena rekonstruota 11,45 kilometro kelio bei tiltas per Šventosios upę. Žaliojoje girioje 1938 m. pastatytas tiltas, siejamas su rašytojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu, po rekonstrukcijos vėl pasipuoš garsiaisiais bareljefais, kuriuos pagal išlikusį autentišką pavyzdį atkūrė kaunietis skulptorius Žilvinas Pabrinkis.

„Objektas buvo sudėtingas dėl itin kalvoto vietovės reljefo. Išorinius itin stačius iškasų šlaitus teko  stiprinti specialios konstrukcijos atraminėmis sienutėmis gabionais. Iš viso pastatyta 490 metrų gabionų, kai kur net 2–3 lygiais. Gabionais sustiprintas ir automobilių stovėjimo aikštelės prie kapinaičių šlaitas. Rekonstruojant kelią, kur gruntas nestabilus, 100 metrų ruože kelio sankasai stabilizuoti buvo panaudota skaldos polių įrengimo technologija“, – apie projekto įgyvendinimui pritaikytas šiuolaikiškas kelių statybos technologijas pasakojo AB „Panevėžio keliai“ projektų vadovas Arvydas Radimonas.

Darbai buvo vykdomi kelio Kupiškis–Utena ruože nuo 35,60 iki 47,05 kilometro. Kelio ruožas praeina Anykščių rajono Svėdasų ir Debeikių seniūnijų ir Utenos rajono Vyžuonių seniūnijos teritorijomis. Projekto metu rekonstruotas ne tik kelio ruožas, bet ir 35,8 kilometre esantis tiltas, atlikta ryšių kabelių rekonstrukcija, rekonstruotos elektros linijos, modernizuoti melioracijos tinklai, įrengtos devynios naujos 1 m skersmens pralaidos ir dvi 1,2 m skersmens pralaidos. Atnaujintoje kelio atkarpoje rekonstruota dešimt autobusų stotelių, įdiegtos šiuolaikiškos eismo saugumo priemonės.

Taip pat įrengti du pėsčiųjų ir dviračių takai: kelio ruože nuo 42,60 iki 47,24 km Vyžuonos–Kaliekiai, kairėje pusėje, ir ruože nuo 47,79 iki 50,77 km (Kaliekiai–Utenos trasos pradžia) kairėje pusėje.

Rekonstruotame kelio ruože įrengtas naujas 35 cm šalčiui atsparus sluoksnis, 25 cm storio žvyro skaldos pagrindas, kelias išplatintas iki 10 metrų, iš kurių 8 metrus sudaro asfalto danga, o 2 metrus – du vieno metro pločio kelkraščiai. Įrengta trisluoksnė asfalto danga: 6 cm asfalto pagrindas, 5 cm apatinis asfalto sluoksnis ir 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis.

Rekonstruojamoje atkarpoje įrengtos 72 nuovažos, rekonstruota trišalė vieno lygio sankryža ties nuovaža į Debeikius, ir keturšalė vieno lygio sankryža ties Vyžuonių kaimu.

Projekto vykdymo metu visiškai atnaujintas unikalus senas tiltas per Šventąją. Trijų angų gelžbetoninis monolitinis konsolinis tiltas iki rekonstrukcijos buvo 54 metrų ilgio, o bendras plotis siekė 8 metrus.  Rekonstrukcijos metu tiltas buvo išplatintas iki 12,5 metro. Rekonstruotos tilto tarpinės atramos, naujai įrengtos krantinės atramos, sutvarkyti kūgiai. Po rekonstrukcijos tilto ilgis sudaro 70,10 metro. Siekiant maksimaliai apsaugoti Šventosios upę nuo taršos, vandens nuvedimui nuo tilto sumontuoti naftos produktų gaudytuvai.

Šis infrastruktūros atnaujinimo projektas turi ir istorinę bei meninę pusę. Žaliojoje girioje 1938 m. pastatytas tiltas per Šventąją buvo pavadintas rašytojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu. Iš Anykščių krašto kilusio inžinieriaus Prano Markūno suprojektuotą ir pastatytą tiltą kadaise puošė skulptoriaus Juozo Zikaro sukurti bareljefai.

Sovietmečiu sunaikinti bareljefai 1988 m. rugpjūtį buvo išlieti naujai, o apie 1992 m. vėl dingo, greičiausiai buvo nugvelbti spalvotojo metalo rinkėjų. Vienas autentiškas bareljefas išlikęs Juozo Zikaro muziejuje Kaune.

Po rekonstrukcijos tiltas vėl pasipuoš garsiaisiais bareljefais, kuriuos pagal išlikusį autentišką pavyzdį atkūrė kaunietis skulptorius Žilvinas Pabrinkis. Atkurti unikalų bareljefą, pasak skulptoriaus, nebuvo paprasta: „Gerai, kad Juozo Zikaro muziejus yra išsaugojęs autentišką kūrinį. Darbų vykdymo metu teko konsultuotis ir su M. K. Čiurlionio meno muziejaus specialistais“.

Intensyvus darbas su bronzinėmis bareljefų atliejomis, kurios netrukus papuoš J. Tumo-Vaižganto vardo tiltą, pasak Žilvino Pabrinkio, truko daugiau kaip mėnesį. Tilto turėkluose įtvirtintų bareljefų kopiją AB „Panevėžio keliai“ rugsėjo mėnesį perduos Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje Kunigiškių kaime veikiančiam Svėdasų krašto muziejui. Šis muziejus yra sukaupęs turtingą J. Tumui-Vaižgantui skirtą ekspoziciją.

Visi projekto darbai vykdyti vadovaujantis 2011 m. gegužės 27 d. rangos darbų sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos.  Projektas – „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis–Utena ruožo nuo 35,60 iki 47,05 km rekonstravimas su tilto per Šventąją 35,8 kilometre rekonstravimu. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Kupiškio–Utenos kelio ruožo nuo 42,60 iki 47,24 km kairėje pusėje ir ruožo nuo 47,79 iki 50,77 km kairėje pusėje“. Daugiau kaip metus trukusio projekto vykdymo metu atlikta darbų už 32,55 mln. Lt (su PVM).

Fotografo Andriaus Repšio nuotraukos

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.