Scroll Top
Kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis per metus rekonstruoti trys ruožai

AB „Panevėžio keliai“ valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 2009 metais baigė vykdyti du projektus ir rekonstravo tris ruožus.

Vadovaujantis 2008 m. lapkričio 6 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR Susisiekimo ministerijos, ruože nuo 134,12 iki 137,35 kilometro buvo vykdomi projektavimo ir rekonstravimo darbai. Sutarties suma – 18,59 mln. Lt. Projektas finansuotas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

3,23 kilometro ilgio atkarpoje kelininkai išplatino kelią iki 12 metrų: demontuota  senoji kelio danga, paklotos naujos gelžbetoninės pralaidos, siekiant išlyginti reljefą pagilintos iškasos.

Kelio 137 kilometre, ruože nuo Utenos link Zarasų, į kelio pagrindą įmontuotas svėrimo mechanizmas, kurio rodmenys specialiais davikliais perduodami į kontrolės postą. Šis įrenginys leidžia tiesiog kelyje kontroliuoti krovininio automobilio ašies apkrovimo atitikimą esamiems reikalavimams. Tokia patikra būtina siekiant apsaugoti magistralinį kelią nuo pernelyg didelių apkrovų, kurios trumpina kelio tarnavimo laikotarpį.

Antrasis šiame kelyje vykdytas projektas – „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Kelio rekonstrukcija ir dangos stiprinimas (I etapas)“, sutartis Nr.3. LAKD ir AB „Panevėžio keliai“ 2009 m. kovo 2 d. pasirašė rangos sutartį darbams pagal minėtą projektą atlikti. Darbų vertė – 44,01 mln. Lt., iš kurių 20,04 mln. Lt –  Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinė parama.

Pagal sutartį išplatinta 16,29 kilometro kelio dangos. Kelio ruože nuo 73,80 iki 82,10 kilometro, ties Ukmergės rajono Vidiškių gyvenviete kelias buvo išplatintas nuo 8 iki 9 metrų. Kelio ruože nuo 100,14 iki 108,13 kilometro, Anykščių rajono Skiemonių seniūnija, rekonstrukcijos metu buvo tiesinami kelio vingiai. Dabar kelias praeina nauja vieta, jis išplatintas nuo 6 iki 8 metrų.

Projekto vykdymo metu rekonstruoti du tiltai – per Mūšios ir Šventosios upes – bei Radiškių viadukas. Įrengta: apsauginiai atitvarai, (bendras ilgis – 5,89 kilometro), 3,29 kilometro tinklo tvoros, 81,7 kilometre, ties Šventosios upe – paviršinių nuotėkų sistemos: 8 naftos gaudytuvai ir 8 vandens sėsdintuvai.

AB „Panevėžio keliai“ kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis dirba nuo 2007 metų vasaros. Iki 2008-ųjų pabaigos ruože nuo 118,7 iki 130,23 kilometro buvo sustiprinta kelio danga, o ruože nuo 108,00 iki 118,70 kilometro atlikta kelio rekonstrukcija. Tiesinant kelio vingius, rekonstrukcijos metus atkarpoje nuo 110,2 iki 111,2 kilometro senasis kelias buvo išardytas ir nutiesta visiškai nauja atkarpa.

Vykdant kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis rekonstrukciją AB „Panevėžio keliai“ pritaikė naujausias Lietuvoje įdiegtas kelių statybos technologijas.

Durpingose vietovėse kelio stabilumui užtikrinti vietoj visiško išdurpinimo buvo pritaikyta skaldos polių įrengimo technologija bei žemės sankasos sutvirtinimo kalkėmis technologija. Šlaitams apželdinti panaudota vadinamoji purškiamosios žolės technologija, kai vandens, sėklų, trąšų ir popieriaus mišinys tiesiog išpurškiamas reikalingoje vietoje. Vykdant asfaltavimo darbus pritaikyta „karštas ant karšto“ technologiją, leidžianti du asfalto sluoksnius kloti vienu metu.

***

Transeuropinio tinklo kelias E262, Lietuvos teritorijoje sutampantis su magistraliniu keliu A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, yra viena iš Europos transporto koridorių tinklo papildomų jungčių. Šiame kelyje dar likę nemažai ruožų, neatitinkančių tarptautiniams keliams keliamų reikalavimų.

Minėtus kelio parametrų neatitikimus tarptautiniams reikalavimams mažina projekto „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Kelio rekonstrukcija ir dangos stiprinimas (I etapas)“ veiklos.

Pagrindinis projekto tikslas – kelio techninių parametrų pagerinimas, juos pritaikant augančiam eismo intensyvumui, eismo sąlygų pagerinimas, darnos su aplinka išsaugojimas. Transeuropinio tinklo kelio E262 strateginės plėtros programa orientuota į  Lietuvos, kaip tranzitinės valstybės, įvaizdžio gerinimą, automobilių eismo sąlygų gerinimą, avaringumo mažinimą, transporto priemonių eksploatacinių išlaidų mažinimą, kelio dangos degradacijos mažinimą ir jos tarnavimo laiko ilginimą, nuolatinės priežiūros išlaidų mažinimą. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis ir LR biudžeto lėšomis.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.