Bylą pralaimėjęs rangovas vilkina svarbų aplinkosaugos projektą

Utenoje kartojasi ES lėšomis finansuojamo Aukštaitijos siaurojo geležinkelio plėtros žlugimo scenarijus: vilkinamas regiono senų šiukšlynų uždarymo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimo projektas.

Iš konkurso kaip nepakankamos kvalifikacijos rangovai pašalinta UAB „Kauno keliai“ paskutinę akimirką apskundė Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

Ginti viešąjį interesą – užsakovo pareiga, ir šis skundas iš esmės netrukdo vykdyti konkurso procedūrų ir skelbti naujus, tinkamos kvalifikacijos laimėtojus, pusmetį vėluojanti darbų pradžia vėl gali būti  atidėta.

Kad UAB „Kauno keliai“ neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, Panevėžio apygardos teismas pripažino prieš mėnesį. Teismo procesą iniciavusių kitų konkurso dalyvių nuomone, šioje byloje gali prireikti ir prokurorų pagalbos.

„Aukštaitijoje jau turime neskaidraus konkurso rezultatą – žlungantį siaurojo geležinkelio plėtros projektą, kur teismo pripažintas netinkamos kvalifikacijos rangovas vis dėlto buvo pakviestas pasirašyti rangos sutartį, o baigiantis sutarties terminui yra atlikęs vos dešimtadalį darbų“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Panevėžio apygardos prokuratūra užginčijo tuomet dar gyvavusios apskrities viršininko administracijos pasirašytą rangos darbų sutartį su bendrovėmis „Pireka“ ir „Fima“ dėl siaurojo geležinkelio plėtros. Kad konkursas buvo neskaidrus,  pripažino ir Lietuvos apeliacinis teismas, bet ne užsakovas.

„Viešojo intereso apsauga ir konkurso skaidrumas tokiuose projektuose iš esmės priklauso nuo užsakovo – konkurso organizatorių – kvalifikacijos, gebėjimo priimti sprendimus ir, žinoma, sąžiningumo bei nešališkumo.

Analizuojant ginčų dėl konkursų procedūrų teisėtumo eigą susidaro įspūdis, kad teisėtumas labiau rūpi rangovams, o ne užsakovams“, – paradoksalius pastaraisiais metais vykdomų viešųjų pirkimų procesų ypatumus komentavo AB „Panevėžio keliai” vadovas.

Siaurojo geležinkelio plėtros projekto pamoka nebuvo išmokta. Grėsmė iškilo jau pradėtam vykdyti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ projektui, kuriam skirtas ES finansavimas – 7,098 mln. Lt. Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto tikslas – sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, sukurti prielaidas komunalinių, biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui sąvartynuose. Projekto vykdymo metu numatoma pastatyti 4 kompostavimo aikšteles Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje ir Zarasuose bei uždaryti 10 šiukšlynų Anykščių ir Molėtų rajonuose.

Supaprastintą atvirą konkursą Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimo bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymo projektavimo ir statybos darbams pirkti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbė 2010-05-05. Vokai su pasiūlymais buvo atplėšti 2010-05-19. Atmetus netinkamus pasiūlymus, 2010-06-14 buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmuoju numeriu įtrauktas pasiūlymas tiekėjo, kuris, kaip pripažino teismas, neatitiko net minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.