Asfaltbetonio gamybos bazėje įdiegti nauji dulkių surinkimo filtrai

AB „Panevėžio keliai“ gamybos bazėje Panevėžyje asfaltbetonio maišyklėje „Teltomat“ įdiegta šiuolaikiška kietųjų medžiagų, išsiskiriančių asfaltbetonio gamybos proceso metu, surinkimo sistema. Šios sistemos dėka sumažės į orą išmetamų dulkių kiekis, nes jos bus grąžinamos į technologinį procesą.

Naudojant ankstesnę į atmosferą patenkančių kietųjų medžiagų surinkimo sistemą, per metus susidarydavo iki 600 tonų dulkių dumblo.

487 tūkstančių litų vertės projektas, dalinai finansuojamas  VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo“ (LAAIF) lėšomis įmonėje įgyvendintas per 6 mėnesius. Fondas šiam projektui skyrė 300 tūkstančių litų subsidiją. LAAIF remia projektus, susijusius su ūkinės veiklos įtakos aplinkai mažinimu.

„Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai skatina įmones ieškoti naujų būdų, kaip sumažinti gamybos proceso poveikį aplinkai. Naujų techninių priemonių, mažinančių atmosferos užterštumą, diegimas yra vienas efektyviausių būdų. Šios priemonės neatneša įmonėms tiesioginės ekonominės naudos, bet sudaro prielaidas sukurti saugią darbo aplinką, taupyti gamtinius išteklius“,  – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Projekto organizatoriai asfaltbetonio gamyboje įdiegė ekologišką gamybos proceso metu į aplinką išmetamų teršalų valymo ir surinkimo technologiją, kuri apsaugo aplinką nuo taršos ir nekelia pavojaus žmogaus sveikatai.

Įdiegusi aukščiau minėtą įrangą, pasenę dulkių valymo įrenginiai pakeisti šiuolaikiškais, kas leidžia oro srautą išvalyti iki leidžiamos kietųjų dalelių koncentracijos.

Šis projektas atitinka Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų ir ES direktyvų bei Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas aplinkosaugos srityje.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.