Akcininkai parodė pasitikėjimą AB „Panevėžio keliai“ valdoma PST bendrove

2010 m. spalio 28 d. baigėsi AB „Panevėžio keliai“ pateikto privalomojo oficialaus siūlymo supirkti likusias AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) akcijas įgyvendinimas. Oficialaus siūlymo galiojimo laikotarpiu akcininkų, norinčių parduoti turimas PST akcijas ir taip prarasti teisę būti bendrovės turto dalininkais, neatsirado.

„Esame dėkingi akcininkams, kad jie parodė tokį pasitikėjimą tiek „Panevėžio keliais“, kaip stambiaisiais akcininkais, tiek PST valdyba ir administracija, ir liko bedraakcininkais. Tokie žingsniai rodo, kad PST yra patikima ir perspektyvi bendrovė“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Didžiausios PST akcininkės bedrovės „Panevėžio keliai“ vadovas dėkojo už darbą ir kantrybę visiems, betarpiškai dalyvavusiems šiame procese, konsultavusiems ir priėmusiems sprendimus klausimais, kurie nėra standartiniai, neturi analogų vertybinių popierių valdymo istorijoje ar susiformavusių tradicijų. Šių klausimų sprendimas pareikalavo didžiulių visų pusių pastangų.

„PST valdymui mes, kaip akcininkai, turėjome ir turime pakankamai teisių, o pateiktas pasiūlymas buvo tik prievolės įgyvendinimas. Supirkimas buvo vykdomas ne verslo tikslais, o vykdant teismo sprendimą“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas. AB „Panevėžio keliai“ šiuo metu valdo 49,78 proc. PST akcijų.

PST Akcijos buvo siūlomos supirkti po 4,45 Lt. Tokią supirkimo kainą buvo patvirtinusi LR Vertybinių popierių komisija (VPK). Supirkimas tęsėsi 30 kalendorinių dienų – nuo 2010 m. spalio 29 d. iki 2010 m. spalio 28 d. imtinai. Oficialus siūlymas laikomas įvykusiu arba neįvykusiu, priklausomai nuo to, ar į siūlymą atsiliepia akcininkai.

PST įstatinis kapitalas yra 16 350 000 litų. Jis padalytas į 16 350 000 paprastųjų vardinių akcijų. Nominali akcijos vertė – 1 litas. PST paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į  NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu buvo numatoma supirkti  8 189 568 paprastąsias vardines akcijas, jeigu akcininkai būtų norėję jas parduoti.

AB „Panevėžio keliai“ oficialų siūlymą likusias PST akcijas teikė vadovaujantis Panevėžio apygardos teismo sprendimu bei  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi,

kuri AB „Panevėžio keliai“ ir 7 fizinius asmenis įpareigojo LR Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų siūlymą supirkti likusias PST akcijas. Vadovaujantis akcininkų susitarimu, oficialųjį siūlymą įgyvendino AB „Panevėžio keliai“.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.