AB „Panevėžio keliai“ – ypatingas dėmesys darbuotojų saugai ir sveikatai

Viename iš sudėtingiausių ekonomikos sektorių – statybos ir kelių tiesimo – dirbanti AB „Panevėžio keliai“ skiria ypatingą dėmesį savo darbuotojų saugai ir sveikatai.

Už šią sritį atsakingi įmonės darbuotojai paskutinę rudens dieną susitiko bei aktualiais klausimais diskutavo su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnais. Drauge buvo pristatytas ir naujai AB „Panevėžio keliai“ sukurtas mokomasis filmas „darbuotojų saugos ir sveikatos pradmenys kelių tiesimo įmonėje“.

Gausiai susirinkę AB „Panevėžio keliai“ ir jos antrinių įmonių DSS darbuotojai turėjo puikią galimybę pabendrauti su VDI vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotoju Jonu Naujaliu bei VDI Panevėžio skyriaus vedėju Gintaru Čepu.

Buvo kalbama tokiomis įmonei aktualiomis temomis kaip darbuotojų sauga ir sveikata kelių tiesimo įmonėse bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tiltų, viadukų ir pralaidų statyboje.

Statybų sektoriuje įvyksta didžioji dalis visų nelaimingų atsitikimų darbe. Pasak J. Naujalio, daug nelaimių įvyksta dėl skubėjimo kuo greičiau atlikti darbus bei pačių darbuotojų neatsakingo elgesio. Be to, kol kas dar sudėtinga įgyvendinti įvairių ES teisės aktų reikalavimus.

„Norint sumažinti nelaimių skaičių, būtina kuo daugiau bendrauti darbdaviams bei kontroliuojančiosioms institucijoms, nagrinėti ir taikyti gerosios praktikos pavyzdžius. Standartinių sprendimų nėra, nes kiekvienas atvejis paprastai yra individualus, – sakė J. Naujalis. – Kiekvieno darbdavio pareiga užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams“.

Pasak J. Naujalio, vien 2005 metais Lietuvoje darbe žuvo 117 žmonių – tai dvigubai daugiau nei vidutiniškai kitose šalyse ES narėse. Daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbe patiria darbuotojai, kurių darbo stažas – iki 1 metų. Net 58 proc. nelaimingų atsitikimų įvyksta statybų ir transporto sektoriuose. 50 proc. žuvusiųjų statybose buvo neblaivūs.

Ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, ir VDI atstovai pastebėjo, kad krūvos instrukcijų, su kuriomis turi susipažinti darbuotojai, dažnai neatlieka savo funkcijų. Daug geriau būtiną informaciją perteikia vizualioji medžiaga – būtent tuo tikslu AB „Panevėžio keliai“ ir sukūrė mokomąjį filmą.

Pasak Kęstučio Simonavičiaus, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovo, šis filmas bus demonstruojamas ne tik visiems naujai priimamiems darbuotojams. Elementariąsias saugos taisykles jis primins ir seniau dirbantiesiems.

„Pagal filmuotą medžiagą parengti testai bus pritaikyti įvadiniam darbuotojų instruktavimui, – sakė K. Simonavičius. – Informacija geriau įsisavinama ją pademonstravus vizualiai bei iš karto aptarus. Atkreipėme dėmesį į svarbiausius darbuotojų saugos veiksnius – būtent tuos, dėl kurių įvyksta daugiausiai nelaimingų atsitikimų“.

Ypač teigiamai filmą įvertino VDI atstovai. Pasak G. Čepo, tokios mokomosios priemonės plačiai naudojamos kitose Europos šalyse. „Džiugu, kad ir Lietuvos įmonės aktyviai stengiasi užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose“, – sakė G. Čepas.

Tokius darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei VDI atstovų susitikimus AB „Panevėžio keliai“ planuoja organizuoti bent kelis kartus per metus

Nuotr. LR VDI vyriausiojo valstybinio inspektoriaus pavaduotojas Jonas Naujalis.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.