AB „Panevėžio keliai“ statys dvikelį geležinkelio tiltą ir rekonstruotos dvi geležinkelio stotis

AB „Panevėžio keliai“ pradeda svarbų geležinkelių infrastruktūros projektą – „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–Kybartų linijos modernizavimas“. Šis projektas yra geležinkelių sistemos strateginės plėtros programos dalis, apimanti tarptautinio Kretos transporto IXD koridoriaus atšakos į Kybartus modernizavimą.

AB „Panevėžio keliai“ geležinkelio atšakoje iš Kauno į Kybartus statys dvikelį geležinkelio tiltą ir rekonstruos dvi geležinkelio stotis. Sutartis dėl projekto darbų su užsakove AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašyta 2010 m. balandžio 2 d. Sutarties kaina – 23,44 mln. Lt.

AB „Panevėžio keliai“ per dvejus metus pastatys naują dvikelį tiltą tarpstotyje Kazlų Ruda – Pilviškiai 93+810 km, kad traukinių greitį būtų galima padidinti iki 160 kilometrų per valandą.

Vietoje esamų dviejų geležinkelio tiltų per Šešupės upę, kuriais eismas vykdomas skirtingomis kryptimis, suprojektuotas naujas dvikelis kombinuotos konstrukcijos (metalinis ir gelžbetoninis) geležinkelio tiltas. Tilto plotis – 11,82 m,  didžiausia ašies apkrova – 30 t.

Naujojo tilto statybos metu traukinių eismas šiame mazge bus vykdomas vienu iš dabar esančių dviejų senųjų tiltų. Traukinių eismui organizuoti pereinamuoju laikotarpiu bus įrengtas laikinasis iešmas. Po rekonstrukcijos, kai bus pradėtas eksploatuoti naujas dvikelis tiltas, senieji tiltai bus demontuoti.

Siekiant užtikrinti naujojo tilto funkcionalumą, projekto vykdymo metu bus keičiamas ir Jiesios geležinkelio stoties išplanavimas. Stoties kelių išdėstymo keitimas reikalingas tam, kad į Kauno aplinkkelį atsišakojančia juosta važiuojantys traukiniai galėtų greičiau atlaisvinti pagrindinę liniją. Pervažiavimo iš vienkelio aplinkkelio ruožo į pagrindinę liniją link Kybartų vietoje traukinių greitį siekiama padidinti iki 80 kilometrų per valandą.

Pertvarkant Jiesios geležinkelio stoties išplanavimą bus įdiegtos šiuolaikiškos šio mazgo aptarnavimo sistemos: signalizacijos, koordinuojančios sklandų traukinių eismą, elektrotechniniai įrenginiai, skirti geležinkelio iešmų šildymui bei apšvietimui, garsinio ryšio atramos su pasikalbėjimo įrenginiais ir garsiakalbiais.

Lygiagrečiai bus vykdomi ir Rokų geležinkelio stoties išplanavimo pakeitimai. Rokų geležinkelio stoties kelių išdėstymas keičiamas siekiant padidinti leidžiamą sunkiųjų prekinių traukinių maksimalų ilgį nuo 800 iki 1000 metrų.

Siekiant sudaryti sąlygas ilgiesiems prekiniams traukiniams apsilenkti, vienkelyje Kauno aplinkkelio ruože atvykimo-išvykimo kelias ilginamas iki 1050 metrų naudingojo ilgio.

Rekonstrukcijos metu Rokų geležinkelio pervaža, aptarnaujanti du geležinkelio kelius, bus modernizuota, gelžbetonines pervažos plokštes keičiant nauja konstrukcija iš guminių pervažos plokščių. Taip pat numatytas kelio prieigų iš abiejų pusių pertvarkymas. Bus modernizuoti signalizacijos įrenginiai ir elektrotechnikos įrenginiai – apšvietimo, garsinio ryšio, iešmų šildymo sistemos.

***

„Geležinkelių infrastruktūros plėtros projektai yra viena prioritetinių bendrovės veiklos krypčių.  Jau turime sukaupę solidų įgyvendintų projektų sąrašą“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ atstovė ryšiams su visuomene Rasa Čepienė.

  • 2009 metų pabaigoje baigta geležinkelio tilto per Merkio upę kelyje Vilnius–Stasylos–Valstybės siena 28+618 km rekonstrukciją. Šis 1922 metais statytas tiltas buvo avarinės būklės.
  • 2009 m. vasarą AB „Panevėžio keliai“ baigė projektą „IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas“, kurio eigoje per dvejus metus IX B Kretos transporto koridoriuje buvo rekonstruota 17 geležinkelio tiltų (darbų vertė – per 13 mln. Lt).
  • 2009 m. birželį Panevėžio kelininkai baigė gelžbetoninio geležinkelio viaduko privažiavimo kelyje Paneriai–Grigiškės 0+935 km kapitalinio remonto darbus. Atlikta darbų už 1,08 mln. Lt.
  • 2008 m. pavasarį baigta ES lėšomis dalinai finansuota S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, vedančios į Vilniaus tarptautinį oro uostą, viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija. Darbai buvo vykdomi nenutraukiant eismo. Geležinkelio transporto eismui organizuoti rekonstrukcijos darbų vykdymo laikotarpiu iš lokomotyvų ir dyzelinių traukinių depų bus statomi papildomi geležinkelio iešmai. Projekto vertė – 33,01 mln. Lt. Užsakovė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
  • 2007 metais Panevėžio įmonė baigė IX B ir IX D Kretos transporto koridoriui Lietuvoje priklausančių geležinkelio tiltų rekonstrukciją. Darbų apimtis – 25,6 mln. Lt.
Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.