AB „Panevėžio keliai“ pradeda eksploatuoti vieną moderniausių šalyje asfaltbetonio maišyklių

AB „Panevėžio keliai“ asfaltbetonio gamybos bazėje Panevėžyje baigta montuoti ir dar šiais metais ketinama pradėti eksploatuoti pagal gamybos pajėgumus vieną didžiausių ir moderniausių asfaltbetonio maišyklių šalyje.

„Maišyklės paleidimo data buvo numatyta gerokai anksčiau – gegužės mėnesį, tačiau pavedė mūsų partneriai vokiečiai, kurie nesilaikė sutartinių įsipareigojimų ir mėnesį vėlavo pateikti projektinę dokumentaciją bei įrangą“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Bendrovės vadovo nuomone, Europos Sąjungos senbuviai vokiečiai ignoravo bendrijos naujokų teisėtus reikalavimus laikytis sutartyje numatytų terminų ir pademonstravo visišką nepagarbą pirkėjams.

Sutartį dėl asfaltbetonio gamybos įrangos tiekimo AB „Panevėžio keliai“ su viena populiariausių šios rūšies įrangos gamintojų  Vokietijos kompanija „Benninghoven GMb & CoKG“ pasirašė dar 2003 lapkričio mėnesį. Vokiška 240 tonų asfaltbetonio masės per valandą gaminanti maišyklė Panevėžio bendrovei atsiėjo per 7 milijonus litų.

Nepaisant sutartyje numatytų įsipareigojimų, vokiečiai laiku nepateikė projektinės dokumentacijos ir, nepaisydami užsakovo prieštaravimų, dalį įrangos, kuri turėjo būti montuojama Panevėžio bazėje, savavališkai išgabeno eksponuoti tarptautinėje statybos įrengimų, mašinų, prietaisų ir statybos medžiagų gamybos įrenginių parodoje „Bauma 2004“ Miunchene (Vokietija).

„Tik dėl lietuvių specialistų profesionalumo pavyko išvengti didesnių nuostolių, kuriuos  įmonė galėjo patirti dėl Vokietijos partnerių nerūpestingumo ir nedrausmingumo. Mūsų specialistai dirbo itin glaustais terminais, išradingai suplanavo darbų eiliškumą, kad materialiniai nuostoliai būtų kuo mažesni ir pavyktų įvykdyti įsipareigojimus mūsų užsakovams“, – sakė Virmantas Puidokas.

Dabar AB „Panevėžio keliai“ vadovas konkrečiai įvardija tik moralinius nuostolius, nes didesnių finansinių nuostolių, operatyviai pergrupavus darbus, tikimasi išvengti. Tai paaiškės susumavus metų veiklos rezultatus.

Laiku negauta įranga gerokai sujaukė AB „Panevėžio keliai“ planus, nes numatytu laiku nepaleidus naujosios asfaltbetonio maišyklės, kurios montavimo darbai vyko demontuotos senesnės įrangos bazėje, teko koreguoti veiklos planus, didžiąją asfaltbetonio gamybos dalį perkeliant į kitas bazes arba atidedant darbus kitiems mėnesiams.

Virmantą Puidoką stebina ir tai, kad sutarties sąlygų nevykdanti Vokietijos kompanija „Benninghoven GMb & CoKG“ ieško preteksto ignoruoti ir kitą sutarties punktą, kuriame numatyti šalių įsipareigojimai dėl kompensacijos sutarties nevykdymo atveju. Kompensacijos dydis siekia 25 tūkstančius eurų.

Iš populiariausių Europoje asfaltbetonio gamybos įrangos gamintojų „Benninghoven GMb & CoKG“, pasak AB „Panevėžio keliai“ technikos direktoriaus Viliaus Gražio, buvo pasirinkta dėl aukštos gaminių kokybės.

„Kasdien mums keliami vis sudėtingesni uždaviniai. Didėjanti  konkurencija ir atsiveriančios Europos rinkos verčia dar labiau pasitempti ir investuoti į gamybos modernizavimą“, – kalbėjo Vilius Gražys.

Tuo tikslu AB „Panevėžio keliai“, formuodami investicijų į gamybos tobulinimą politiką, dar praėjusiais metais numatė modernizuoti pasenusią asfaltbetonio gamybos bazę Panevėžyje.

Viena iš dviejų ten veikusių asfaltbetonio maišyklių, kurių bendras pajėgumas siekė 160 tonų per valandą, buvo demontuota. Įskaitant naujai įsigytą įrangą, AB „Panevėžio keliai“ šiuo metu eksploatuoja penkias  maišykles. O visa AB „Panevėžio keliai“ įmonių grupė valdo dešimt asfaltbetonio maišyklių Lietuvoje ir dvi užsienyje – Daugpilyje (Latvija) ir Kaliningrade (Rusijos Federacija).

Vokietijoje įsigyta įranga Panevėžio kelininkams leis kelių statybai pateikti įvairesnės sudėties asfaltbetonio mišinius. Jei seno modelio asfaltbetonio maišyklėmis buvo galima ruošti mišinį naudojant keturių frakcijų skaldą, tai naujoji maišyklė leidžia praturtinti mišinį dar dviem papildomomis frakcijomis. Dėl papildomų frakcijų įvedimo mišinys tampa labiau vientisas ir patvaresnis.

„Dabar mūsų turima įranga bei naudojamos technologijos nenusileidžia moderniausioms Europoje naudojamoms technologijoms, o gamybos pajėgumai visiškai tenkina mūsų įmonių ir mūsų pirkėjų, kuriems tiekiame statybines medžiagas, poreikius“, – pasidžiaugė technikos direktorius Vilius Gražys.

2003 metais vien Panevėžio gamybos bazėje buvo pagaminta 75 tūkstančiai tonų įvairios sudėties asfaltbetonio mišinių. Šiais metais poreikis yra išaugęs iki 100 tūkstančių tonų. Perspektyvoje, atsižvelgiant į didėjančias darbų apimtis, metinis asfaltbetonio mišinių poreikis gali padidėti iki 120 tūkstančių tonų per metus.

Naujos kokybės asfaltbetonio masės gamybos poreikis itin padidėjo vykdant tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ rekonstrukcijos darbus, atliekant žvyrkelių asfaltavimo bei krašto ir regioninių kelių dangų stiprinimo valstybinių programų darbus. Šie darbai yra dalinai finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis.

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.