Paslaugos

handshake

* SWOT analizė

* Ryšių su visuomene ir investuotojais plano parengimas ir įgyvendinimas

* Pranešimai žiniasklaidai

* Visuomenės informavimo kampanijų organizavimas

* Interneto svetainės koncepcijos kūrimas ir įgyvendinimas

* Dalykinių ir pramoginių renginių organizavimas

* Nestandartinių personalo mokymo programų kūrimas ir įgyvendinimas

* Įmonės arba prekės įvaidžio kūrimo kompleksinės paslaugos

* Krizinių situacijų valdymas viešojoje erdvėje

* Rinkų identifikavimas, jų analizė

* Įmonės strateginių plėtros planų rengimas

* Paraiškų ES ir valstybės paramai gauti rengimas, projektų administravimas

* ES paramos viešinimas

 

Mūsų bendrovės darbuotojai turi dešimties metų patirtį dirbant su verslo klientais.

cosmetic dentist in los angeles
client area

© Inpublic.lt 2017 - Visos teisės saugomos (C) Sprendimas: VRPspauda.lt